Eidsiva omstilles for fremtiden

Økonomi

Eidsiva oppnådde i 2015 et resultat etter skatt på 208 millioner kroner. Forventede lave kraftpriser de neste årene krever en betydelig omstilling. Selskapet vil i 2016 til 2018 gjennomføre et kostnadsprogram for å bedre resultat før skatt med 165 millioner årlig. Investeringer vil derfor være knyttet opp til kjernevirksomheten for å sikre god produksjonsevne og leveringssikkerhet.

Organisering

Eidsiva Energi AS eies av 27 kommuner og to fylkeskommuner. Selskapet er organisert i fire virksomhetsområder. Disse virksomhetsområdene er Produksjon, Marked, Bredbånd og Nett.

Digitalisering

Eidsiva har igangsatt et konsernprogram med formål å identifisere muligheter innenfor anvendelse av digital teknologi. Programmet vil legge til rette for nye tjenester, bedre kundebetjening og høyere effektivitet i interne arbeidsprosesser. Arbeidet skal også bidra til å sikre kontinuerlig forbedring, langsiktig lønnsom vekst og gjøre Eidsiva bedre i stand til å gripe nye forretningsmuligheter.