Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS er den største aktøren innen produksjon, overføring og salg av strøm i Hedmark og Oppland. Konsernet er Innlandets største industriselskap med en årlig omsetning på ca. 4 milliarder kroner, 1000 ansatte, en årlig vannkraftproduksjon på ca. 3,6 TWh, fjernvarmeproduksjon på ca. 400 GWh og 22 000 kilometer med strømnett (linjer og kabler). Eidsiva overfører fornybar energi til kunder i 20 kommuner i Innlandet.

Eidsiva har 29 eiere. Det er Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, kommuner i begge fylker og kommunalt eide holdingselskaper.

Øistein Andresen er Eidsivas konsernsjef.

Noen av Eidsivas hel- og deleide selskaper:

 • Eidsiva Vannkraft
 • Eidsiva Bioenergi
 • Eidsiva Nett
 • Eidsiva Marked
 • Eidsiva Vekst
 • Eidsiva bredbånd (91% eierandel)
 • Elsikkerhet Norge (68% eierandel)
 • Oppland Energi (39% eierandel)
 • Opplandskraft (35% eierandel)
 • Kraftverkene i Orkla (12% eierandel)
 • Vinstra kraftselskap (28% eierandel)
 • Energy Future Invest AS (EFI) (49% eierandel)
 • Moelven Industrier ASA (24% eierandel)