- Et stort digitaliseringsprosjekt

Innen 1. januar 2019 skal alle landets strømkunder ha tatt i bruk automatiske målere.

AMS-prosjektet er den største moderniseringen av strømnettet i nyere tid, og kalles på fagspråket «avanserte måle- og styringssystemer» (AMS). Med en ny, automatisk strømmåler slipper kunden å levere måleravlesning, og får bedre informasjon og oversikt over sitt faktiske forbruk.

Eidsiva Nett har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og montører fra Eidsiva Nett, OneCo og Relacom skal skifte om lag 159 000 målere i perioden frem mot 2019. Høsten 2015 gjennomførte Eidsiva Nett sitt første pilotprosjekt med 200 kunder involvert, og en ny pilot med om lag 2500 kunder involvert pågår i mai og juni 2016. Hovedutrullingen begynner i september 2016 og varer frem til utgangen av 2018. Alle kunder vil bli informert i god tid før målerskiftet.

– Dette er et prosjekt som krever involvering på tvers i Eidsiva-konsernet, og en viktig suksessfaktor er god, felles planlegging, sier avdelingsleder Anne Sagstuen Nysæther.  Hun legger til at dette er et stort digitaliseringsprosjekt som er kostbart, men som også gir nye muligheter.

– AMS vil påvirke hvordan vi jobber internt i Eidsiva. De nye målerne og innsamlingssystemet har store muligheter til effektivisering som må realiseres for få ut mest mulig av investeringen, sier Nysæther.

Funksjoner som fra- og tilkobling av kundens anlegg ved fjernstyring og avbruddsalarm fra målerne er noen av de nye mulighetene som vil påvirke grunnleggende prosesser i Eidsiva Nett. Nettselskapet vil også få bedre informasjon om lavspentnettet og leveringskvalitet ut til nettkundene.  Det jobbes med å legge til rette systemer og arbeidsprosesser for å ta i bruk disse mulighetene.

– Vi skal gjøre det vi kan for å sikre et effektivt målerskifte og en god kundeopplevelse. Kundene skal få tilstrekkelig informasjon i god tid før måleren skal skiftes, og vi håper at alle sitter igjen med en positiv opplevelse etter montørens besøk. Selve målerskiftet tar omtrent 30 minutter, og skal være til minst mulig ulempe, avslutter Nysæther.