Et virkemiddel for vekst og produktivitet

En ny, digital strategi skal sikre langsiktig lønnsom vekst og utnyttelse av nye muligheter.

Digitalisering blir viktig for Eidsiva i den kommende strategiperioden. Det er opprettet et strategisk konsernprogram med formål å kontinuerlig identifisere og implementere nye muligheter med digital teknologi.

– Eidsiva sin definisjon av digitalisering vil utvikle seg etter hvert, men å bruke digitale verktøy for å oppnå store forbedringer i virksomheten, internt og eksternt, kan fungere som en foreløpig definisjon, sier leder for digitaliseringsprogrammet, Trond Skjellerud. Han er tydelig på at det ligger store muligheter innenfor dette området. Omgivelsene våre er i kontinuerlig utvikling, og derfor må også Eidsiva jobbe smartere for å opprettholde lønnsomhet og være en attraktiv arbeidsgiver, samarbeidspartner og leverandør.

Hvorfor skal Eidsiva digitalisere?

– Energimarkedet har endret seg, og vi har mye å vinne på å utfordre det etablerte, og ta i bruk ny teknologi for å øke effektivitet og kvalitet på arbeidet vi utfører. Våre kollegaer, kunder og myndigheter stiller helt andre krav og forventninger nå enn de gjorde tidligere, og vi må tilpasse oss, sier Trond.

Målet i strategiplanen er å forbedre resultatet til Eidsiva med 165 millioner kroner i 2018 sammenlignet med 2015. Det er et ambisiøst, men nødvendig mål, som skal sikre at Eidsiva har bærekraft til fortsatte investeringer og utvikling.

– Vi oppnår ikke en resultatforbedring i denne størrelsesorden ved å kun løpe fortere, vi må også jobbe smartere. Her kommer digitalisering inn, og digitalisering skal bidra til å forenkle eller automatisere arbeidsprosessene våre, enten det er interne eller eksterne prosesser. Videre kan digitalisering bidra til utvikling av nye og lønnsomme tjenester, avslutter Trond.