Finansielle nøkkeltall konsern

År20152014
Resultat
Driftsinntekter4143 MNOK3936 MNOK
EBITDA1208 MNOK1200 MNOK
Urealiserte verdiendringer15 MNOK-238 MNOK
EBITDA underliggende1193 MNOK1438 MNOK
Driftsresultat669 MNOK689 MNOK
Driftsresultat underliggende654 MNOK927 MNOK
Urealiserte verdiendringer valuta (eurogjeld)-19 MNOK-27 MNOK
Resultat før skatt339 MNOK438 MNOK
Resultat før skatt underliggende343 MNOK704 MNOK
Årsresultat208 MNOK232 MNOK
Balansen
Totalkapital16938 MNOK15959 MNOK
Egenkapital5310 MNOK4950 MNOK
Sysselsatt kapital12784 MNOK11784 MNOK
Frie likviditetsreserver1493 MNOK1366 MNOK
Forfall neste 12 måneder1338 MNOK1043 MNOK
Rentebærende gjeld7760 MNOK7028 MNOK
herav ansvarlig lån1519 MNOK1500 MNOK
Kontanter, bankinnskudd286 MNOK193 MNOK
Netto rentebærende gjeld7473 MNOK6834 MNOK
Kontantstrøm
Netto kontantstrømmer fra driften1127 MNOK1208 MNOK
Betalt utbytte til eier‐203 MNOK-195 MNOK
Renter ansvarlig lån-106 MNOK-105 MNOK
Utbetaling av kjøp av driftsmidler-1110 MNOK-928 MNOK
Nøkkeltall
EBITDA margin29 %30 %
EBITDA margin underliggende29 %37 %
Totalkapitalrentabilitet (før skatt)4.2 %4.9 %
Egenkapitalrentabilitet (etter skatt)4.1 %4.6 %
ROACE5.6 %6.5 %
Egenkapitalandel31 %31 %
FFO underliggende654 MNOK790 MNOK
FFO underliggende/netto rentebærende gjeld9 %12 %
Netto rentebærende gjeld/EBITDA underliggende6.3 %4.8 %
FFO rentedekning (underliggende)2 %2.4 %
Nøkkeltall verdijustert (ansvarlig lån klassifisert som gjeld)
Bokført egenkapital5310 MNOK4950 MNOK
Merverdi egenkapital1990 MNOK3250 MNOK
Verdijustert egenkapital7300 MNOK8200 MNOK
Verdijustert totalkapital18928 MNOK19209 MNOK
Verdijustert sysselsatt kapital14773 MNOK15034 MNOK
Verdijustert totalkapitalrentabilitet (før skatt)3.6 %4 %
Verdijustert egenkapitalrentabilitet (etter skatt)2.7 %2.7 %
ROACE4.6 %5 %
Verdijustert egenkapitalandel39 %43 %