Eidsivas etiske regelverk

Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle brudd. Regelverket skal brukes i samhandlingen med hverandre og omverdenen.

De etiske reglene gjelder for alle ansatte i konsernet, og for de som opptrer på vegne av konsernet, for eksempel styremedlemmer og innleide konsulenter.

Last ned fullstendig versjon av Eidsivas etiske regler som PDF her