Økonomi og finans

Morselskapet skal sikre samarbeid og synergier på tvers i konsernet. Stabs- og støttefunksjoner som er vurdert mest effektivt å etablere felles, er organisert i morselskapet Eidsiva Energi.

Økonomi/finans er et av de to hovedområdene under konsernets fellesfunksjoner, og har hovedfokus på kontroll av de heleide og deleide datterselskapene. Finansiell styring og dokumentasjon av styringsprinsipper er viktige fokusområder.

Ansvarsområder:

  • Regnskap
  • Rapportering
  • Finansiell styring
  • Controlling
  • Likviditetsstyring
  • Finans