Industriell drivkraft i Innlandet

Eidsiva har sitt marked og sin tilhørighet i Innlandet. Her er de fleste av selskapets kunder, ansatte, samarbeidspartnere og eiere. Eidsiva er avhengig av regionens utvikling, og er derfor en større bidragsyter på dette området.

Eidsiva og selskapets forløpere har gjennom flere tiår bidratt til regional utvikling gjennom elektrifisering av Innlandet. I dag er stabil strømforsyning en selvfølge. Nå er det tilgangen på høyhastighetsbredbånd som blir stadig viktigere for bokvalitet. Eidsiva vil derfor satse videre på utbygging av fiber i Innlandet, fordi tilgang til høyhastighets bredbånd er et av Eidsivas viktigste bidrag som pådriver for regional utvikling. Det er i hovedsak fiberbasert bredbånd som dekker kapasitetsetterspørselen, og Eidsiva har det siste året bygget 5000 fiberaksesser.

Samferdsel og infrastruktur

Utvikling innen samferdsel og gode transportløsninger er viktige forutsetninger for å gjøre Innlandet attraktivt. Derfor har Eidsiva engasjert seg i arbeidet med å realisere dobbeltsporet jernbane til Lillehammer som en del av Intercity-triangelet.

Satser på økt kompetanse

Eidsiva er engasjert i tiltak som skal trekke ledende kompetanse og ny næringsvirksomhet til Innlandet. Kompetansebygging og rekruttering er avgjørende for virksomhetene i regionen. Eidsiva har derfor engasjert seg i etableringen av universitet i Innlandet. Erfaringene fra andre steder i Norge viser at ringvirkningene av et universitet har stor betydning for en regionens fremtidige utvikling og attraktivitet.

I 2015 ble et nytt universitet satt sammen av NTNU i Trondheim og høgskolene i henholdsvis Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Ett av de viktigste kompetanseområdene som Høgskolen i Gjøvik bringer inn i det nye NTNU, er Center for Cyber and Information Security (CCIS). CCIS ble etablert med 25 partnere i 2014, med Eidsiva både som pådriver og partner ved etableringen.

Eidsiva er også deltaker i Norges første regionale trainee-program. Samarbeidsprosjektet, som ble etablert i 1999 mellom noen av de største næringsaktørene i Hedmark og Oppland, har som mål å tiltrekke seg høyt utdannede til regionen. Over 100 kandidater fordelt på 17 kull har til nå fått en stjernestart på karrieren gjennom Trainee Innlandet, med blant annet utplassering i Eidsiva.

Vitensenteret og Energisenteret

Gjennom sitt samarbeid med Vitensenteret Innlandet og Energisenteret, ønsker Eidsiva å fremme oppmerksomhet og kunnskap om temaet energi blant barn og unge, og å stimulere interessen for realfag i regionen. Kunnskapssentrene tilbyr besøkende opplevelser og læring innen fornybar energi, matematikk, naturfag og teknologi på Gjøvik og Hunderfossen.