Konsernstyret

Det er bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi som velger styreleder og styremedlemmer. Konsernstyret ble valgt 15. desember 2014. Øystein Løseth tiltrådte som styreleder 1. april 2015.

loseth_lite

Øystein Løseth

Styreleder

asgard_lite

Reidar Åsgård

Nestleder

thue_lite

Sigmund Thue

Styremedlem

haugan_lite

Monica Haugan

Styremedlem

silviaseres

Silvija Seres

Styremedlem

andreassen_lite

Kari Andreassen

Styremedlem

haugstad_lite

Arild Haugstad

Ansattvalgt

lutnas_lite

Martin Lutnæs

Ansattvalgt

Konsernledelsen

Andresen_lite

Øistein Andresen

Konsernsjef

asla_lite

Leif Henning Asla

Direktør Økonomi- og finans

torgersen_lite

Marit Torgersen

Direktør Konsernstab

sale_litebilde

Oddleiv Sæle

Direktør Produksjon

lynne_lite

John Marius Lynne

Direktør Nett

Kyllingstad2_lite

Maren Kyllingstad

Direktør Marked

skjellerud_lite

Trond Skjellerud

Direktør bredbånd