En fremtidsrettet aktør

– Eidsiva bredbånd fremstår i dag som en betydelig og fremtidsrettet aktør i markedet, sier Trond Skjellerud, direktør i Eidsiva bredbånd.

– Vår forretningsmodell er robust med tanke på markeds- og teknologiendringer, og vi har en samlet kompetanse som gjør oss i stand til å møte både utfordringer og muligheter, sier Skjellerud. Han legger til at Eidsiva bredbånd tilbyr bredbåndsprodukter helt opp til 1 Gbps (1000 Mbps), i tillegg til et rikholdig utvalg av tilleggstjenester som TV, telefoni og underholdning.

Flere kan få fiberbredbånd

Stadig nye tjenester baserer seg på kommunikasjon via Internett – eksempelvis videotelefoni, nettspill og deling av bilder og dokumenter. I alle slike kommunikasjonsformer er man avhengig av så lav responstid som mulig på en forespørsel, da dataoverføring må skje umiddelbart – uten forsinkelser. Fiber er i en helt egen klasse når det gjelder responstid, og dermed det absolutt beste alternativet for all datakommunikasjon.

Eidsiva bredbånd mener at fiberbredbånd bør være tilgjengelig for alle, uansett om du er bosatt i byen eller på bygda, og har derfor lansert konseptet «dugnadsfiber».

– Hedmark og Oppland er landets mest grisgrendte fylker, målt i befolkningsandel bosatt i tettbebygde strøk. Kostnadene i forbindelse med utbygging av fiberinfrastruktur er i stor grad knyttet til avstand. Med så mange innbyggere utenfor tettbebyggelse er det grunn til bekymring for at det vil oppstå et digitalt klasseskille etter hvert som nye kapasitetskrevende tjenester lanseres. Staten støtter bredbåndsutbygging med bare 110 millioner kroner nasjonalt hvert år. Med andre ord er utbygging av fiber overlatt til bransjen og kundene, sier Skjellerud.

Eidsiva bredbånd har tatt konsekvensene av dette, og har derfor lansert konseptet «dugnadsfiber».  Ved å legge til rette for egeninnsats gjennom samarbeid med lokale grendelag, er det mulig å bygge fiber til flere, og å bidra til å opprettholde bokvalitet lokalt. Dugnadsfiber legger til rette for raskere utbygging enn det som ellers ville vært mulig.