Posisjonerer seg for fremtiden

Med en solid markedsandel i Innlandet er Eidsiva Marked godt posisjonert for enda flere kunder i en kraftbransje i endring.

Eidsiva Marked er landets fjerde største kraftleverandør og har sitt marked i Innlandet. Fire av fem kunder velger Eidsiva Marked som sin kraftleverandør. Dette er langt flere enn hva andre kraftleverandører nasjonalt har i sitt eget nettområde.

Eidsivas strømkunder er lojale og opplever at selskapet har konkurransedyktige strømpriser og god kundeservice. Kundekommunikasjonen vektlegger Eidsivas lokale posisjon og betydning for regionen gjennom sponsing av idrett og kultur for unge, og utbygger av viktig infrastruktur og fornybar energi.

Eidsiva Marked forbedrer stadig den digitale kundeopplevelsen. I 2015 lanserte selskapet en ny strøm-app og kraftbransjens første nettbutikk. Eidsiva Marked lanserte også i 2015 det energirelaterte konseptet, «Eidsiva Flyt». De første produktene i serien gir kundene informasjon om sitt strømforbruk i sanntid via smart-telefon, nettbrett eller PC, og man får nyttig statistikk og forbruksoversikt som gir økt bevissthet om eget strømforbruk.

Eidsiva Marked var blant sju selskaper i kraftbransjen som ble tildelt prosjektstøtte i Enovas nasjonale anbudskonkurranse: «Smarte målere gir smartere forbruk». Prosjektet går over fem år og har som formål å teste ut ny teknologi som kan vise strømforbruk i sanntid. Selskapet har også inngått en samarbeidsavtale med Gudbrandsdal Energi om utvikling og salg av energirelaterte produkter for sine respektive kundeporteføljer.

Fra 1. januar har Kundeservice utvidet åpningstid til kl. 20 for å øke sin tilgjengelighet. De flyttet også til mer fleksible og sentrumsnære lokaler i Kongsvinger. Kundeservice har fokus på kvalitet og effektiv kundebehandling, og i kundemålinger er det fortsatt høy score på opplevd kundeservice som viser at kundeservice i Eidsiva er blant de beste i kraftbransjen.

Nye muligheter i en kraftbransje i endring.

Kraftbransjen gjennomgår store endringer og selskapet forbereder seg på innføring av NBS (Nordic Balance Settlement) i 2016 og av Statnetts Elhub (sentral måledatabase) i 2017.  Eidsiva Marked vil i 2016 være klar for å tilby kundene gjennomfakturering uavhengig av hvilke nettselskap kunden tilhører. Kraftbransjen opplever et digitalt og teknologisk skifte og for Eidsiva Marked er det en satsing å digitalisere kundereisen.  Strømprodukter- og tjenester vil utvikles i takt med endringene i kraftbransjen, og selskapet vil satse videre på forretningsutvikling innen energirelaterte tjenester og andre relevante tilleggsprodukter som gir selskapet økt relevans og lønnsomhet som kraftleverandør.