Eidsiva Nett

Eidsiva Nett skal investere rundt to milliarder kroner i regional- og distribusjonsnettet i neste femårsperiode.

I tillegg kommer investeringer for over én milliard kroner i forbindelse med AMS- og bredbåndsinvesteringer.

Eidsiva Nett avslutter flere store ombyggingsprosjekter. Arbeidet med å rehabilitere og bygge om regionalnettlinja fra Hunderfossen til Fåberg startet opp høsten 2014. I alt 50 master er reist på den totalt ca. 10 kilometer lange linjestrekningen. –Gjennom dette prosjektet har vi tilegnet oss mye kunnskap og erfaring om bygging av regionalnettlinjer. Dette lover godt med tanke på fremtidige investeringer i Eidsivas overliggende nett, sier prosjektleder Jan Olav Grønvold. Det er mannskap fra Områdene Lillehammer og Hamar som har utført dette prosjektet.

I forbindelse med at Braskereidfoss kraftverk forsterkes med ny turbin, har Eidsiva Nett flyttet den gamle regionalnettlinja. 66 kV-linja fra Åsnes til gamle Våler transformatorstasjon ble demontert i forbindelse med oppgraderingen til 132 kV-linje. Den nye linja er 6,1 kilometer lang, og er plassert i ny trase på østsiden av Glomma. Det er også bygd ny trafostasjon i Våler. Denne er plassert ved siden av Braskereidfoss kraftverk.

Det største enkeltprosjektet som er til beslutning er ny transformatorstasjon på Gjøvik. –Mjøsstranda transformatorstasjon, som skal bygges ved riksveg 4 nord for CC Gjøvik, vil sørge for sikrere strømforsyning for byens innbyggere og næringsliv, sier John Marius Lynne, direktør i Eidsiva Nett. Den nye transformatorstasjonen vil også avlaste den eksisterende transformatorstasjonen på Kallerud. Risikoen for strømbrudd i Gjøvik vil bli redusert. Det vil bli lagt jordkabel gjennom Gjøvik – fra Kallerud til den nye stasjonen. Det er også planlagt mating av stasjonen via kabel over Mjøsa.

Av andre kommende prosjekter er ombyggingen av regionalnettlinja Gausdal – Sandvold – Lunde – Engjom. Dette er en linjestrekning på 20-25 kilometer, og arbeidet skal etter planen startes opp førstkommende vinter.

En del investeringer er knyttet til beslutninger om vindkraftutbygging. Både vann- og vindkraftprosjekter vil få konsekvenser for investeringsbeslutninger i Eidsiva Netts regionalnett.